Informacje ogólne

1.  Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę F.H.U. POLMAK  i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego

2. Operatorem serwisu www.irobot.shop.pl jest firma F.H.U. POLMAK Radosław Nowak, ul.Mostowa 3, 34-220 Maków Podhalański, Polska

3. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”)
poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)

Informacje w formularzach 

1. F.H.U. POLMAK zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

2. F.H.U. POLMAK może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa)

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

Informacja o plikach cookies

1. Sklep internetowy www.irobot.shop.pl korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego F.H.U. POLMAK.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
- utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła
- określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych

5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.

9.  Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

11.  W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12.  Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z sklepu internetowego. 

13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Android 
Blackberry
Safari (iOS)
Windows Phone 

Logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Klienta,
g. informacje o adresie IP

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnianie danych 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

Zabezpieczanie danych osobowych 

1. Sklep internetowy www.irobot.shop.pl. dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

2. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. POLMAK Radosław Nowak, ul.Mostowa 3, 4-220 Maków Podhalański, NIP: PL7351439191

3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach wyżej wymienionych. 

4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

5. Firma F.H.U. POLMAK nie ma obowiązku powoływania inspektora ochrony danych.

Prawo do dostępu, przenoszenia, poprawiania, usuwania, przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO 

Prawo do dostępu danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres polmak@irobot.shop.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 33 488 69 25, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.
Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie www.irobot.shop.pl możesz w dowolnym momencie uzyskać dostęp do informacji podanych na naszej stronie. W tym celu należy przejść do zakładki " moje konto a następnie kliknąć przycisk „Pobierz moje dane”, aby automatycznie pobrać kopię swoich danych osobowych w postaci pliku PDF lub CSV.

Prawo do przenoszenia danych:
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w naszym sklepie www.irobot.shop.pl to, możesz edytować  swoje dane adresowe oraz rozliczeniowe. 

Prawo do usunięcia danych: 

W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

a. masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
b. masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
c. masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
d. jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
e. jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu:
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

a. jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów, wtedy ograniczymy jakiekolwiek
b. przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
c. jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
d. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać e. ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
f. jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw? 
Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego chętnie odpowiemy na wszelkie niejasności zaistniałe w tej kwestii. Aby się z nami skontakować, wyślij e-mail na adres: polmak@irobot.shop.pl lub zadzwoń pod numer 33 488 69 25.

Prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: 
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.